Nieuwe ligplaatsen in Rotterdam

Voor de havens in Rotterdam is Van Belzen ingezet voor de realisatie van diverse nieuwe ligplaatsen, namelijk voor de fabricage en de conservering van de afmeerpalen met bijbehorende wrijfschorten. De onderdelen zijn per schip naar de haven getransporteerd.