NEN-EN 1090-1: CE- markering van staalconstructies

De NEN-EN 1090-1 en de NEN-EN 1090-2 zijn opnieuw vastgesteld. Het gevolg hiervan is dat vanaf 1 juli 2014 alle onderdelen van een dragende staalconstructie moeten zijn voorzien van een zogenaamde CE-markering. Met een CE-markering verklaart de fabrikant dat aan alle constructieve eisen is voldaan. CE-markering geldt dus niet alleen voor de staalconstructie als geheel, maar ook voor alle samenstellende onderdelen. Dat betekent dat niet alleen de leverancier van het eindproduct een CE-markering moet leveren, maar ook alle toeleveranciers moeten dat doen.
 

Voor wie is de NEN-EN 1090 geschikt?

De NEN-EN 1090 is een norm voor producenten die bewerkingen uitvoeren op basisproducten, om stalen- en/of aluminium constructiedelen te maken.
Bovendien is de NEN-EN 1090 van belang voor iedereen die met constructiedelen van staal of aluminium te maken heeft, zoals opdrachtgevers, leveranciers, aannemers, toezichthouders, constructeurs, ontwerpers en ingenieursbureaus.

Vanaf juli 2014 dienen staalconstructies onder CE op de markt te worden gebracht.

Waarom certificering voor de NEN-EN 1090?

Voor het aanbrengen van de CE-markering (in de gevallen dat dit dus wettelijk verplicht is), zal de fabrikant (staalbouwer) moeten voldoen aan alle voorwaarden die in NEN-EN 1090-1 zijn vermeld (ITT, Factory Production Control (FPC), lascertificaat, enz.). Veel van die voorwaarden worden in detail verduidelijkt en voorgeschreven in NEN-EN 1090-2.

  • EN 1090-1 omschrijft eisen voor het vaststellen van conformiteit van constructieve onderdelen van aluminium of staal. Deze norm draait in feite om de eisen omtrent CE-markering.
  • EN 1090-2 omschrijft technische eisen die aan onderdelen of eindproducten van staal worden gesteld.
  • EN 1090-3 omschrijft technische eisen die aan onderdelen of eindproducten van aluminium worden gesteld

DOP verklaring

Per 1 juli 2014 is het, in het kader van de Verordering Bouwproducten (CPR) en de Europees geharmoniseerde productnorm EN 1090-1, wettelijk verplicht voor stalen en aluminium constructiedelen die belasting dragend in een permanent bouwwerk worden ingezet en in het handelsverkeer worden gebracht binnen de EU een CE-verklaring op te stellen. Deze verklaring kan alleen worden opgesteld als het door een aangemelde (externe) instantie is gecertificeerd op de EN 1090-1.

De prestatieverklaring (Declaration of Performance, kortweg (‘DoP’) vormt het bewijs dat het product voldoet aan de prestaties die voor de specifieke toepassing worden verlangd.

 

Fabrication Production Control (FPC)

FPC staat voor Fabrication Production Control. FPC is een systeem van beheersing van mens, materiaal, middelen en methoden. FPC wordt soms met ISO 9001 vergeleken maar op FPC ligt de nadruk meer op technische eisen en procesbeheersing.

In het kader van staal- en aluminiumconstructies behelst FPC een systematiek in de vorm van een handboek voor fabrikanten om een aanhoudende interne controle toe te passen op het productieproces. Men doet dit met behulp van gedocumenteerde procedures, systematiek voor borging van de veiligheid van het product, eisen en bepalingen conform eisen in de norm. Het doel is een effectieve productiecontrole en een eindproduct dat aan de vereiste en gevraagde kenmerken voldoet.

Voordat een CE-verklaring door de fabrikant kan worden opgesteld is toetsing van FPC vereist. De certificatie van het fabricageproces mag alleen door een aangewezen instelling (notified body) zoals TÜV Nederland worden uitgevoerd. Het verplicht opstellen van een FPC is niet specifiek voor de NEN-EN 1090-1, maar geldt voor alle geharmoniseerde normen. Voor een FPC binnen de NEN-EN 1090 gelden wel specifieke eisen